Friday, May 02, 2008

Macedonian Officers and theirs names


‘Old Guards’
Attalos
Hegelochos son of Hippostratos
Parmenion son of Philotas
Philotas son of Parmenion
Kleitos(Melas-Dark) son of Dropides
Kleitos (Lefkos-White)
Antipatros
Antigonos son of Philippos
Alketas son of Orontes and Perdikkas’ Brother
Amyntas son of Andromenes
Simmias son of Andromenes
Attalos
Polemon
Polyperchon son of Simmias
Koinos a son-in-law of Parmenion
Hephaistion
Leonnatos
Krateros


Etairoi-Companions
Erigyios son of Larichos
Laomedon son of Larichos
Harpalos son of Machatas
Ptolemy son of Lagos
Nearchos son of Androtimos


Somatophylakes
Admetos
Seleukos son of Antiochos
Ptolemaios
Arybbas
Demetrios
Menes son of Dionysios
Peukestas son of Alexandros
Lysimachos son of Agathokles
Aristonous son of Peisaios
Peithon son of Krateuas
Autodikos son of Agathokles
Amyntas son of Alexandros
Alexandros son of Polyperchon
Ptolemaios son of Ptolemaios
Philippos
Antikles
Antipatros
Aphthonetos
Aphthonios (Elaptonius)Archedamos
Aretis
Charikles
Epimenes
Eurylochos
Excipinus
Gorgatas
Gorgias
Hekataios
Hermolaos
Iolaos
Metron
Philippos son of Antipatros
Philotas son of Karsis
Sostratos son of Amyntas
Alexandros
Charos
Hegesimachos (Simachos)
Limnaios
Nikanor
Pausanias
Pausanias of Orestis
Philippos son of Agathokles


Commanders of Hypaspists
Nikanor son of Parmenion
Neoptolemos
Addaios
Timandros
Antiochos
Atarrhias son of Deinomenes
Philotas
Amyntas
Antigonos
Amyntas Lynkestes
Theodotos
Hellanikos

Commanders of the Argyraspids
Antigenes
Teutamos


Commanders of Infantry
Peithon son of AgenorGorgias
Philippos son of Amyntas
Philippos son of Balakros
Philotas
Philippos son of Machatas
BalakrosA
ttalos
Ptolemaios
Eudamos
Sitalkes
Balakros son of Amyntas
Karanos (Kalanos)
Eurybotas
Klearchos
Kleandros
Antiochos
Brison or Ombrion
Tauron son of Machatas
Menandros
Kleandros son of Polemokrates
Andronikos son of Agerros
MenedemosCommanders of Cavalry
Demetrios son of Althaimenes
Eumenes son of Hieronymos
Ariston
Glaukias
Herakleides son of Antiochos
Meleagros
Pantordanos son of Kleandros
Peroidas son of Menestheus
Sokrates son of Sathon
Sopolis son of Hermodoros
Amyntas son of Arrhabaios
Protomachos
Ariston
Kalas son of Harpalos
Alexandros son of Aëropos
Philippos son of Menelaos
Polydamas
Agathon son of Tyrimmas
Anaxippos
Menidas
Andromachos son of Hieron
Epokillos son of Polyeides
__________________

No comments:

Post a Comment